Sơ đồ thiết kế mặt bằng tòa A2 - Ecolife Capitol


Sơ đồ thiết kế mặt bằng bản chuẩn của dự án Ecolife Capitol từ chủ đầu tư thủ đô JSC - Tòa A2.
Mặt bằng tầng 6 - 31 Ecolife Capitol
Mặt bằng tầng 6 - 31 Ecolife Capitol


Mặt bằng tầng 32 - 34 Ecolife Capitol
Mặt bằng tầng 32 - 34 Ecolife Capitol
Thiết kế căn 45m Ecolife Capitol
Thiết kế căn 45m Ecolife Capitol


Thiết kế căn 49m Ecolife Capitol
Thiết kế căn 49m Ecolife Capitol


Thiết kế căn 75m Ecolife Capitol
Thiết kế căn 75m Ecolife Capitol


Thiết kế căn 103m Ecolife Capitol
Thiết kế căn 103m Ecolife Capitol


Thiết kế căn 111m Ecolife Capitol
Thiết kế căn 111m Ecolife Capitol

DANH MỤC THÔNG TIN DỰ ÁN:
>> Thông tin chủ đầu tư dự án.
>> Tổng quan dự án Ecolife Capitol.
>> Sơ đồ thiết kế tòa A1 Ecolife Capitol.
>> 66 tiện ích tại Ecolife Capitol.  
>> Lịch mở bán căn hộ Ecolife.