Suất Ngoại Giao Chung cư 54A Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

Hiện Phòng dự án Vinhomes Nguyễn Chí Thanh đang còn các căn như sau:
Mã căn
Diện Tích
Hướng BC
N0708( Căn Vip sân vườn 32.2m2)
86.5m2
TB
N0804
86.5m2
TB
N0815
127,2m2
DB-DN
N1203
167.1m2
TN-DN
N1204
86.5m2
TB
N12B06
86.5m2
TB
N1405 
86.5m2
DN
N1605
86.5m2
DN
N1608
86.5m2
TB
N1612B
137.1m2
TB
N1807
86.5m2
DN
N1812
109.9m2
TB
N1812
109,9m2
TN
N1907
86.5m2
DN
N1916
118,3m2
DB
N2001
128.6m2
TN
N2005
86.5m2
DN
N2012a
86.5m2
DN
N2212a
86.5m2
DN
N2404
86.5m2
TB
N2405
86.5m2
DN
N2406
86.5m2
TB
N2408
86.5m2
TB
N2501
128m2
TN
N2503
167,1m2
DN-TN
N2710
53.3m2
TB
N2807
86.5m2
DN

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng dự án: