Cập nhật tiến độ thi công Goldmark City 12/01/2016

Hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án Goldmark City các tòa tháp Ruby, Sapphire, Diamond:
– Tại khu A các tòa tháp Ruby: Ruby 1 đang thi công tầng 36; Ruby 2, 3 tầng 40; Ruby 4 tầng 37 vượt tiến độ dự kiến trong hợp đồng.