Bài văn cúng ông Công Ông Táo cho những ngày cúng Ông Công Ông Táo

Bài văn cúng này thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng đối với Ông Công Ông Táo, đồng thời cũng thể hiện niềm hi vọng và nguyện cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, Chư vị Tôn Thần.

Con xin kính cẩn tâu trình:

Hôm nay là ngày... (đọc ngày, tháng, năm), tín chủ chúng con là... (đọc tên và địa chỉ nhà), cùng toàn thể gia đình, tận tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật, cúng dường chư Phật, Bồ Tát, và kính cúng Ông Công Ông Táo.

Con xin thành tâm kính mời:

Đức Ông Công, Ông Táo - người coi sóc công việc bếp núc, gìn giữ hạnh phúc và sự ấm no trong gia đình chúng con.

Con thành kính tri ân và cảm tạ sự giúp đỡ, che chở của các Ngài trong suốt một năm qua. Nhờ có sự quan phòng của Ngài, gia đình chúng con luôn được bình an, hạnh phúc, ấm no.

Ngày hôm nay, chúng con tề tựu đầy đủ, cùng nhau cầu nguyện, gửi gắm lòng thành, nguyện cầu sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt. Mong rằng các Ngài tiếp tục phù hộ, độ trì cho gia đình chúng con trong năm mới.

Kính xin các Ngài chứng giám, nhận lễ và tiếp tục ban phúc, ban an lành cho toàn thể gia đình chúng con.

Cuối cùng, chúng con xin tiễn đưa các Ngài lên Thiên đình, báo cáo với Ngọc Hoàng Đại Đế những việc làm và lời nguyện cầu của gia đình chúng con.

Cầu mong các Ngài báo cáo cho Ngọc Hoàng biết lòng thành và mong muốn của chúng con trong năm mới này.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)


Tags: Xa-hoi

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    -->