Thông số kỹ thuật phần Ngầm của Iris Garden

Phần ngầm của công trình ngoài bố trí là nơi để xe cho cư dân tòa nhà mà còn bố trí các phòng kỹ thuật của toà nhà như kỹ thuật điện, nước, thông gió, bể tự hoại.

*Tầng Hầm 3:
+Diện tích tầng hầm: 994 m2
Tầng kỹ thuật cao: 3.3m
Tầng hầm để bố trí bể phốt và trạm xử lý nước thải


*Tầng Hầm 2:
+Diện tích tầng hầm: 15503 m2
+Tầng hầm  dùng để xe ô tô cao : 3.3 m.
   Trong tầng hầm 2 ngoài bố trí là nơi để xe cho cư dân tòa nhà mà còn bố trí các phòng kỹ thuật của toà nhà như kỹ thuật nước, thông gió, bể nước sinh hoạt. Tầng hầm 2 còn có bố trí hệ thống rãnh thoát nước mặt, hệ thống này sẽ được thu vào hố thu nước và bơm lên khi cần. Hệ thống đường dốc cho xe vào ra tầng hầm này bao gồm 03 đường dốc lên và xuống chung nhau, độ dốc đảm bảo tiêu chuẩn. Tại chân đường dốc có bố trí các cabin cho bảo vệ, cabin này chế tạo sẵn có thể di chuyển được khi cần thiết.


*Tầng Hầm 1:
+Diện tích tầng hầm: 15503m2.
+Tầng hầm  dùng để xe ô tô cao: 3.3m. khu vực hầm trong các tòa nhà cao 4.2 m
Hệ thống kỹ thuật được bố trí xung quanh tầng hầm (hành lang kỹ thuật và cho chống thấm…).
    Trong tầng hầm 1 ngoài bố trí là nơi để xe cho cư dân tòa nhà mà còn bố trí các phòng kỹ thuật của toà nhà như kỹ thuật điện, trạm bơm nước, phòng quản lý an ninh của tòa nhà, thông gió. Tầng hầm 1 còn có bố trí hệ thống rãnh thoát nước mặt, hệ thống này sẽ được thu vào hố thu nước và bơm lên khi cần. Ngoài rãnh thu nước còn có các ga thu nước sàn được đặt những vị trí hợp lí để thu nước sàn xuống tầng hầm 2 và bơm thoát ra ngoài. Hệ thống đường dốc cho xe vào ra tầng hầm này bao gồm 03 đường dốc chung rộng từ 5.5 m đến 6.1 m. Tại chân đường dốc có bố trí các cabin cho bảo vệ, cabin này chế tạo sẵn có thể di chuyển được khi cần thiết. Các đường dốc vào tầng hầm đều bố trí rãnh cắt nước tại đỉnh và chân của đường dốc nhằm tránh cho nước mưa chảy vào tầng hầm.
Tags: Chung-cu
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

    -->