Mặt bằng thiết kế căn hộ tại tòa Sapphire 2 - Goldmark City

Thiết kế mặt bằng các căn hộ tại tòa Sapphire 2, thuộc khối Sapphire của dự án Goldmark City.

Căn hộ 01 tòa Sapphire 2

Căn hộ 02 tòa Sapphire 2

Căn hộ 03 tòa Sapphire 2

Căn hộ 04 09 tòa Sapphire 2

Căn hộ 05 10 tòa Sapphire 2

Căn hộ 06 11 tòa Sapphire 2

Căn hộ 07 tòa Sapphire 2

Căn hộ 08 tòa Sapphire 2

Mặt bằng tầng căn hộ điển hình Sapphire 2 Goldmark City
Mặt bằng tầng căn hộ điển hình Sapphire 2 Goldmark City
Thông tin tổng quan dự án Goldmark City, xem: Tại đây.
Tags: Du-an
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

    -->