Sơ đồ mặt bằng thiết kế tòa A1 chung cư Ecolife Capitol

Sơ đồ mặt bằng thiết kế các căn hộ tại tòa A1 thuộc dự án Ecolife Capitol - đường Lê Văn Lương kéo dài (Tố Hữu).
Mặt bằng tầng căn hộ điển hình Ecolife Capitol
Mặt bằng tầng căn hộ điển hình Ecolife Capitol.


Mặt bằng Ecolife Capitol


Căn hộ 45,3m2 - Ecolife Capitol
Căn hộ 45,3m2 - Ecolife Capitol.
Căn hộ 48,2m2 - Ecolife Capitol
Căn hộ 48,2m2 - Ecolife Capitol
Căn hộ 111m2 - Ecolife Capitol
Căn hộ 111m2 - Ecolife Capitol


Căn hộ 102,2m2 - Ecolife Capitol
Căn hộ 102,2m2 - Ecolife Capitol
Căn hộ 152m2 - Ecolife Capitol
Căn hộ 152m2 - Ecolife Capitol
DANH MỤC THÔNG TIN:
>> Tổng quan dự án Ecolife Capitol.
>> Sơ đồ thiết kế tòa A1 Ecolife Capitol.
>> 66 tiện ích tại Ecolife Capitol.  Tags: thiết kế căn hộ ecolife, bản vẽ mặt bằng ecolife , sơ đồ căn hộ ecolife.