Tiến độ xây dựng chung cư Bright City 01/09/2015

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Nhà ở xã hội Bright City vào ngày 01/09/2015.
Tiến độ xây dựng chung cư Bright City
Công trình đã gần hoàn thiện xong phần hầm và móng

Tiến độ Bright City
Số lượng công nhân xây dựng và máy móc rất nhiều
Dự án Nhà ở xã hội Bright City được ngân hàng BIDV đầu tư 1.100 tỷ đồng vào dự án, do vậy việc xây dựng công trình sẽ luôn đạt chuẩn tiến độ theo từng mức thời gian cam kết.
Thông tin tổng quan dự án: Nhà ở xã hội Bright City.