Hà Nội sẽ tổ chức thẩm định giá bán nhà ở xã hội

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 285/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi làm việc với sở, ngành liên quan về rà soát tiến độ các dự án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
>> Khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho nhà ở xã hội.
>> Tăng tốc triển khai dự án nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ rõ, thời gian qua, thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội của thành phố, công tác phát triển nhà ở xã hội đã giải quyết nhu cầu về nhà ở cho hơn 9.000 đối tượng có khó khăn về nhà ở.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác phát triển nhà ở xã hội còn một số tồn tại: Một số chủ đầu tư đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án, cho phép chuyển đổi dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, nhưng tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư chậm; một số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn thành thủ tục thẩm định giá bán, giá cho thuê, chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê tạo điều kiện cho các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng bán nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà theo quy định. Đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu Ban quản trị nhà chung cư theo quy định, trình UBND quận, huyện (nơi có nhà chung cư) quyết định. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu nhà ở.

Đối với các dự án đã được UBND thành phố chấp thuận đầu tư dự án, cho phép chuyển đổi dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, chậm triển khai quá 12 tháng, kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, đề xuất để chủ đầu tư tiếp tục triển khai hoặc thu hồi, giao chủ đầu tư khác có năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập và thực hiện dự án chậm triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư quá 12 tháng: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, đề xuất để chủ đầu tư tiếp tục triển khai hoặc giao chủ đầu tư khác có năng lực thực hiện theo quy định.

Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu, đề xuất về phương án quy hoạch kiến trúc theo đề nghị của các chủ đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh, huyện Mê Linh và dự án xây dựng nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới Minh Dương, xã Lại Yên, Sơn Đồng, huyện Hoài Đức.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát các dự án phát triển nhà ở xã hội, chủ động xử lý các nội dung có liên quan đến công tác phát triển nhà ở xã hội, công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà ở chung cư theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tế…
!--Quang cao -->
VIETAD