Cập nhật tiến độ xây dựng các tòa Ruby - Goldmark City 29/09/2015

Website: http://www.kenhchungcuhanoi.com xin được update tiến độ xây dựng mới nhất của dự án Goldmark City - Hồ Tùng Mậu ngày 29/09/2015.
Hình ảnh của các tòa Ruby - Goldmark City.
Tiến độ thi công Goldmark City

Tiến độ thi công Goldmark City
Hiện tòa Ruby 1 Goldmark City đang xây dựng đến tầng 20.
Tiến độ xây dựng Ruby 2 Goldmark City

Tiến độ xây dựng Ruby 2 Goldmark City
Hiện tòa Ruby 2 Goldmark City đang xây dựng đến tầng 24.
Tiến độ xây dựng Ruby 3 Goldmark City

Tiến độ xây dựng Ruby 3 Goldmark City
Hiện tòa Ruby 3 Goldmark City đang xây dựng đến tầng 24.
Tiến độ xây dựng Ruby 4 Goldmark City

Tiến độ xây dựng Ruby 4 Goldmark City
Hiện tòa Ruby 4 Goldmark City đang xây dựng đến tầng 19.

>> Thông tin tổng quan xem tại đây: Chung cư Goldmark City.
!--Quang cao -->
VIETAD
VIETAD