Phối cảnh 3D của dự án Chung cư Goldmark City

Phối cảnh các không gian, góc cảnh, khuôn viên chung cư Goldmark City
Trung tâm thương mại Goldmark City
Trung tâm thương mại Goldmark City
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Quảng trường nước
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Quảng trường Ruby
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Con đường lễ hội - Lối chính giữa dự án
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Vườn hoa mùa xuân
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Quảng trường nước
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Lối đi dạo
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Quảng trường nước về đêm
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Phối cảnh chung cư Goldmark City
Quảng trường giữa các tòa Ruby
Phối cảnh chung cư Goldmark City

> Thông tin tổng quan dự án:
Chung cư Goldmark City