Sơ đồ mặt bằng chung cư Goldmark City tòa Ruby 1

Sơ đồ thiết kế mặt bằng các căn hộ tại tòa Ruby 1 chung cư Goldmark City

Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City
Mặt bằng tầng điển hình Ruby 2 Goldmark City
Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City
Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City
Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City
Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City
Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City
Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City
Sơ đồ mặt bằng Ruby 2 Goldmark City

Xem thông tin dự án tại đây: Chung cư Goldmark City