Chính sách ưu đãi mới cho doanh nghiệp phát triển nhà xã hội

Trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất đối với dự án nhận chuyển nhượng từ đối tác khác mà làm dự án nhà xã hội, hoặc đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% thì được Nhà nước hoàn trả lại hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính.
Tóm tắt:

-Doanh nghiệp phát triển nhà xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; miễn thẩm định thiết kế cơ sở, dự án nhà cho thuê được giảm 70% thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp,...

Theo dự thảo về quy định mới về vấn đề phát triển và quản lý nhà ở xã hội của Bộ Xây dựng, cơ chế hỗ trợ và ưu đãi cho các doanh nghiệp được quy định cụ thể theo từng trường hợp:

Một là, dự án phát triển nhà xã hội không phải bằng nguồn vốn nhà nước có những ưu đãi sau:

- Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại) đã được phê duyệt.

Trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất đối với dự án nhận chuyển nhượng từ đối tác khác mà làm dự án nhà xã hội, hoặc  đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% thì được Nhà nước hoàn trả lại hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính.

-Được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với trường hợp dự án áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội.

-Chủ đầu tư dự án được dành 20% tổng diện tích đất ở được giao trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng).

-Trường hợp, dự án được bố trí quỹ đất riêng để kinh doanh thương mại thì được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

Hai là, đối với hộ gia đình, cá nhân đầu tư nhà xã hội để bán, cho thuê, thuê mua cũng được hưởng những ữu đãi như trên.

Ba là, dự án phát triển nhà xã hội để cho thuê thì được giảm 70% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau 5 năm cho thuê, chủ đầu tư được phép bán quỹ nhà cho thuê đó.

Bốn là, các tổ chức tự mua nhà ở hoặc thuê nhà ở để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội thì được ưu đãi sau:

-Tính vào giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

-Là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.